vrijdag 3 maart 2017

Dynatronový jev

dynatronový jev, jev vznikající t íe; trody. zal. na sekundární emisi u tetrody napětí stínící mřížky než anodové, dochází při vhodné \olbě ostatnich napětí k tomu. že z a*>dy je emitováno více elektronů, než jití*na ni dopadá. Omezuje využití tetro

Geen opmerkingen:

Een reactie posten