donderdag 2 maart 2017

Custer

Custer [kastr] George Armstrong, 1839 až 1876, amer. důstojník; bojoval v amer. obč. válce, 1864 — 76 se účastnil vyhlazovacích bojů proti Indiánům; zabit v bitvě u ř. Little Big Hom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten