vrijdag 3 maart 2017

Amfoterita

amfoterita [řec.J, schopnost látky chovat se jako kys. nebo jako zásada, např. hydroxid zinečnatý. amfoterní elektrolyt [řec.] viz amfolyt. AMGOT, angl. Allied Military Government of Occupied Territories, amer.-brit. voj. správa v Itálii za 2. svět. války (1943 do konce 1945); mj. odzbrojila it. partyzány bojující proti fašistům.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten