zaterdag 4 maart 2017

Beerševa

Beerševa [bé-], m. v již. Izraeli, 96 500 obyv. Prům. text., oděvní, potr., stav. hmot. Dop. křižovatka. Univerzita. Beery [bíri] Wallace, 1889 —1949, amer. film. herec. Představitel hl. dram. postav (Viva Villa!. Večeře o osmé). Beethoven [bétó-, béthófen] Ludwig van, 1770 — 1827, něm. skladatel; jeden z nejvýzn. svět. hudebníků. Narodil se v Bonnu, od 1792 žil ve Vídni. Od třiceti let trpěl ušní chorobou, kolem 1819 zcela ohluchl; přesto v té době složil svá vrcholná díla (Missu solemnis, Devátou symfonii, poslední smyčcové kvartety). Byl ovlivněn idejemi fr. burž. řev. 18.st. a humanismem, v hudbě navazoval na tradici mannheimské školy i st. školy vídeňské. Jeho dílo, představující do té doby neobvyklou silnou individualitu, dovršuje a zároveň překonává hud. klasicismus. Z rozsáhlé tvorby mají největší význam skladby instrumentální: 9 symfonií (III. Eroica, V. Osudová, VI. Pastorální, Devátá s Ódou na radost), 7 instrumentálních koncertů (5 klavírních, houslový, trojkoncert pro klavír, housle a violoncello), ouvertury (Coriolan, Leonora /., II., III., Egmont), balet Stvořeni Prométheovo a jediná opera Fidelio. Z komorní tvorby vyniká 16 smyčcových kvartetů, dále kvintety, tria, klavírní tria, 10 houslových sonát (Jarní, Kreutzerova), 5 violoncellových sonát, 32 sonát klavírních (Valdštýn-ská, Patetická, Appassionata, Měsíční svit). K vokálním skladbám např.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten