zaterdag 4 maart 2017

Barocci

Barocci [-či] (Baroccio) Federico, před 1528-1612, it. malíř a grafik; ovlivněn Tizianem a Correggiem rozvíjel osobitý manýristický kolorismus (Ma-donna del Popolo, Svatá rodina). Baróda, m. na Z Indie v Gudžarátu, 467 400 obyv. Prům. bavlnářský, vlnařský, sklář., keramický, stroj. Dop. křižovatka. Univ. (zal. 1949). barograf [řec.], tlakoměr zapisující barometrický tlak. V.t. letecké přístroje. Baroja [-cha] Pio, 1872 — 1956, špan. spisovatel baskického původu. Vydal na 80 románů (kdysi ve Španělsku nejčtenějších), často řazených do trilogii, mezi nimi dvaadvacetisvazkový cyklus Paměti muče činu. Tvorba je laděna pesimisticky. Č. trilogie Boj

Geen opmerkingen:

Een reactie posten